Žive legende iz devonskog doba

Možete li zamisliti da i danas postoji biće koje je na zemlji nastalo u vrijeme koje se naziva Doba riba. Ribe su nastale kao prvi oblik kralježnjaka, a razvile su se kada i drevni oblici života. Prisutne već u ordoviciju, tek u devoniju postižu najveću ekspanziju. Paklaru / Petromyzon marinus / je ribič Robert Raguž – Dumbo ulovio u toku Bregave, u naselju Klepci u čapljinskoj općini (BiH). Ta se riba jako rijetko viđa na ovim područjima. Paklara se nalazi na crvenoj listi najrjeđih svjetskih riba. Prema njegovim riječima, a što je dokumentirano fotografijama, paklara je bila dugačka 82 centimetra. Paklare su paraziti koji ribama sišu krv i kidaju komade mesa. Najradije napadaju skuše, pastrve, losose i bakalare. Žive i danas u Atlantiku i na Sredozemlju. Zovu ih i morske zmije. Razmnožavaju se vanjskom oplodnjom u slatkim vodama gdje je njihovim ličinkama potrebno oko 5 godina da se potpuno razviju. 

Nema komentara:

Objavi komentar